UNITS

 

Picture2

UNIT-UNIT DI RIMC

1. UNIT PENTADBIRAN ( ADMINISTRATION UNIT ) BERFUNGSI :

 • Menguruskan hal ehwal kewangan jabatan.
 • Menguruskan hal ehwal perjawatan, lantikan, cuti dan tatatertib.
 • Menguruskan aset, dan inventori jabatan.
 • Membantu urus pengurusan kewangan penyelidikan.
 • Membantu urus perolehan aset, inventori dan semua tuntutan penyelidikan.

2. UNIT PENYELIDIKAN (RESEARCH UNIT) BERFUNGSI :

 • Menyelaras aktiviti penyelidikan di Universiti Utara Malaysia.
 • Menyelaras/membina pangkalan data secara sistematik mengenai penyelidikan di UUM dan peringkat antarabangsa untuk memudahkan penyelidik membuat rujukan dan semakan.
 • Mengendalikan seminar/bengkel/ceramah tentang penyelidikan yang berkaitan dengan kepentingan Universiti.
 • Menyebarkan peluang-peluang penyelidikan. 
 • Menentukan bidang tujahan penyelidikan dan kepakaran yang ada di UUM sesuai untuk keperluan negara.
 • Memantau kemajuan penyelidikan.

 3. UNIT PENERBITAN PENYELIDIKAN (RESEARCH PUBLICATION UNIT) BERFUNGSI :

 • Mengurus perkembangan penerbitan di kalangan staf akademik UUM khususnya yang berkaitan dengan penyebaran hasil penyelidikan.
 • Menjalankan aktiviti meningkatkan kesedaran dan budaya penulisan di kalangan staf akademik.
 • Menjalankan aktiviti meningkatkan kemahiran penulisan dan penerbitan
 • Menjadi urusetia untuk skim-skim insentif penerbitan.
 • Mentadbir urus statistik berkaitan penerbitan di kalangan staf akademik untuk dilaporkan kepada pengurusan Universiti.

 4. UNIT TUGAS-TUGAS KHAS (SPECIAL TASK UNIT) BERFUNGSI :

 • Menjadi untuk sekretariat pengumpulan data untuk tujuan penilaian universiti mengikut format pelaporan MyMohes, MyRA dan Pelan Strategik.
 • Mendokong agenda-agenda khas universiti contohnya dalam agenda Universiti Penyelidikan (RU).

 

uum icon mygov msc mampu myideas myline tourism krste sirim_____________________________________________________________________________________________________________new footer june